Деканат / Dean's office

            Деканом медичного факультету №3 призначено доцента Савку Івана Григоровича, заступниками – доцента Ротаря Олександра Васильовича та доцента Грицюк Мар'яну Іванівну.
        Since September 01, 2011, Associate Professor I.H. Savka has been appointed the Dean of the Medical Faculty No3, Associate Professor O.V. Rotar and Grytsiuk M.I. – Deputy Dean of the Faculty.
           
Декан медичного факультету №3, доктор медичних наук,
професор кафедри судової медицини та медичного правознавства

Савка Іван Григорович 

Dean, Medical Faculty No3, Doctor of Medical Science,
Professor of the Department of Forensic Medicine and Medical Law,
Ivan Grygorovych Savka

Із 2016/2017 навчального року, заступниками декана призначені: доцент Гарас Микола Нестерович (по роботі зі студентами 5-6 курсів); доцент Доголіч Олександра Ігорівна (по роботі зі студентами 3-4 курсів); доцент Петришен Олександр Іванович (по роботі зі студентами 1-2 курсів).
Since 2016/2017 educational year Associate Professor M.N. Garas (responsible for the work with the 5th-6th- year students); Associate Professor O.I. Doholich (responsible for the work with the 3rd-4th- year students);
Associate Professor  O.I. Petryshen (responsible for the work with the 1st-2nd- year students) - have been appointed the Deputy Dean of the Medical Faculty No3.


Заступник декана медичного факультету №3, кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

Гарас Микола Нестерович

Deputy Dean, Medical Faculty No3, Candidate of Medical Science,
Associate Professor of the Department of
Pediatrics and Children Infectious Diseases
 
Garas Mykola Nesterovych


Заступник декана медичного факультету №3, кандидат медичних наук,

доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

Доголіч Олександра Ігорівна

Deputy Dean, Medical Faculty No3, Candidate of Medical Science, Associate Professor  of the Department of  Propaedeutics of Internal Medicine

            Doholich Olexandra IgorivnaЗаступник декана медичного факультету №3,

доцент кафедри гістології, цитології та ембріології

Петришен Олександр Іванович

Deputy Dean, Medical Faculty No3, Associate Professor of the Department of  Histology, Cytology and Embryology

            Petryshen Olexandr Ivanovych


Упродовж багатьох років старшим інспектором деканату, а на теперішній час провідним фахівцем по роботі з іноземними студентами є Панкевич Марія Мефодіївна, а провідним фахівцем із паспортного режиму іноземних громадян – Турецька Наталія Володимирівна. Фахівцем 2-ої категорії деканату є Адажій Анна Анатоліївна.  Із питань визнання іноземних документів в Україні фахівцем у деканаті є Брусановська Дарія Сергіївна.
         For many years Mariya Mefodiyivna Pankevych has been performing duties of a senior inspector of the Dean’s office on the work with foreign students. Nataliya Volodymyrivna Turetska is a senior inspector on passport r
egime of foreign citizens. Anna Anatoliivna Adazhij is a senior inspector. Daria Sergiivna Brusanovska - is an inspector on nostrification of foreign documents in Ukraine.


Провідний фахівець деканату

Панкевич Марія Мефодіївна

Senior inspector of the Dean’s office, Mariya Mefodiyivna Pankevych

Провідний фахівець із паспортного режиму іноземних громадян
Турецька Наталія Володимирівна 

Senior Inspector on passport regime of foreign citizens, 
            Nataliya Volodymyrivna Turetska

Провідний фахівець
Адажій Анна Анатоліївна
Senior inspector, Anna Anatoliivna Adazhij


Провідний фахівець
Брусановська Дарія Сергіївна
Inspector, Daria Sergiivna Brusanovska
 

На факультеті активно функціонує рада кураторів університету. Кураторами у групах іноземних студентів призначаються кращі викладачі університету зі знанням англійської мови. Головний куратор медичного факультету №3 – асистент кафедри патологічної анатомії Гарвасюк Олександра Василівна.

Tutors Council of the Medical Faculty No 3 includes the best teachers of the University who have a good command of English. The Head tutor of the Faculty is Olexandra Vasilivna Garvasiuk, a assistant of the Department of  Pathological anatomy. 

Головний куратор медичного факультету №3,

асистент кафедри патологічної анатомії

Гарвасюк Олександра Василівна

Head tutor of Medical Faculty No 3, Olexandra Vasilivna Garvasiuk, 
        a assistant of the Department of
Pathological anatomy 

 

Колектив деканату медичного факультету №3 (2011)
Зліва направо: заступник декана Ротар О.В., ст. інспектор Турецька Н.В.,
відповідальний куратор Войткевич Н.І.,
декан факультету Савка І Г., ст. інспектор Панкевич М.М.,
заступник декана Грицюк М.І., оператор комп’ютерного набору Житарюк К.В.

Staff of the Dean’s office, Medical Faculty No3 (2011 year)

From left to right: Deputy Dean O.V. Rotar, senior inspector N.V. Turetska, senior tutor
N.I. Voytkevich
, Dean I.H. Savka, senior inspector M.M. Pankevych,
Deputy Dean M.I. Grytsiuk, secretary K.V. ZhytariukКолектив деканату медичного факультету №3 (2016)
Зліва направо, верх: заступник декана Петришен О.І.,
декан факультету Савка І Г., заступник декана Гарас М.Н.

Зліва направо, низ: заступник декана Доголіч О.І., фахівець 1-ої категорії Панкевич М.М., фахівець 1-ої категорії Турецька Н.В., старший інспектор Адажій Анна Анатоліївна


Staff of the Dean’s office, Medical Faculty No3 (2016 year)

From left to right, in upper part: Deputy Dean O.I. Petryshen, Dean I.G. Savka, Deputy Dean M.N. Garas

From left to right, in down part:  Deputy Dean O.I. Doholich, senior inspector M.M. Pankevych,senior inspector N.V. Turetska,

senior inspector A.A. Adazhij